WOZ waarde te hoog in Amsterdam?

WOZ waarde te hoog in Amsterdam, zo stond met grote letters in de krant. Heeft u ook het vermoeden dat de WOZ waarde van uw woning in Amsterdam te hoog is vastgesteld? Wanneer u dit denkt dan kunt u een bezwaar WOZ (laten) aantekenen. Bij het aantekenen van bezwaar WOZ waarde komt nogal wat kijken. Wanneer u vindt dat de WOZ waarde te hoog in Amsterdam is van uw woning, dan kunt u het beste bezwaar WOZ laten aantekenen door gespecialiseerde WOZ taxateurs. Het aantekenen van bezwaar wordt geheel gratis gedaan voor particulieren. Dit kan omdat, bij gegrond verklaren van het bezwaarschrift de gemeente de kosten van het aantekenen van bezwaar terug betaald. Wanneer het bezwaar WOZ waarde wordt afgewezen dan neemt het bureau de kosten voor hun rekening.

Vindt u de WOZ waarde te hoog in Amsterdam van uw woning?

Vindt u de WOZ waarde te hoog in Amsterdam van uw woning? Dan kunt u bezwaar WOZ laten aantekenen. De gemeente waar u woont is verantwoordelijk voor de WOZ waarde bepaling. De WOZ van een woning is niet afzonderlijk bepaald. Er wordt door een ambtenaar van de gemeente een inschatting gemaakt van vergelijkbare panden en daarbij worden diverse gegevens van pand en perceel verwerkt. Omdat géén enkel pand hetzelfde is wijkt de WOZ waarde van een pand vaak af. De hoogte van de WOZ waarde is bepalend voor de onroerendezaakbelasting, de inkomstenbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting, de waterschapsbelasting, de vennootschapsbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing Wanneer de gemeente de WOZ waarde van uw pand te hoog heeft ingeschat betaalt u dus over al deze belastingen te veel!

Hoe gaat bezwaar WOZ waarde aantekenen in zijn werk?

Het is van belang dat u voor het aantekenen van bezwaar WOZ waarde 6 weken de tijd heeft gerekend vanaf de dagtekening van de WOZ beschikking. Voor die tijd moet u, of het bezwaar bureau, aan de gemeente kenbaar maken dat u bezwaar wil aantekenen (het pro- forma bezwaarschrift). Wanneer u gebruik maakt van de expertise van het bezwaarmakers bureau, dan moet u, voordat zij voor u aan het werk gaan, een machtiging tekenen waarmee u het bureau machtigt om namens u bezwaar in te dienen. Daarna kan het bureau een taxatieverslag bij de gemeente opvragen. De haalbaarheid van bezwaar aantekenen wordt bepaald door de experts van het bezwaarmakers bureau. U ontvangt inloggegevens waarmee u uw dossier kunt inzien. Aan de hand van alle gegevens die bij u én de gemeente worden opgevraagd dient het bureau een bezwaar WOZ waarde in.

Hoe gaat het nu verder

De gemeente Amsterdam heeft, net als elke gemeente in Nederland, het hele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Vindt de gemeente de WOZ waarde te hoog in Amsterdam van uw woning, dan ontvangt het bezwaarmakers bureau hiervan de uitspraak. Een van de taxateurs van het bezwaarmakers bureau neemt dan contact met u op om deze uitspraak met u te bespreken. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunnen zij in overleg met u een beroepsprocedure gaan volgen. Uiteraard is de beroepsprocedure ook geheel gratis voor u.

Vindt u de WOZ waarde te hoog in Amsterdam van uw woning? Neem dan vrijblijvend contact op met een medewerker van bezwaarmaker.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *